Triunghiul Materializarii

Triunghiul Materializarii

Triunghiul materializarii este format din 3 Arhnagheli care ajuta la materializarea dorintelor noastre in plan fizic. Acestia sunt Arh. Gabriel, Mihai si Uriel.

Triunghiul materializarii:

Arh. Gabriela – Arh. Darurilor

Arh. Mihail     – indeparteaza blocajele si iti da curaj

Arh. Uriel       – ingerul recoltelor

Ritual de materializare cu ajutorul celor 3 Arhangheli –

Triunghiul materializarii

Cu fata catre EST se citesc cei trei psalmi al materializarii : 3, 17 si 20 si cu o lumanare aprinsa.

Apoi iti imaginezi cum Arh. Gabriel iti da o bila de Lumina (daca ai nevoie de sanatate vizualizezi ca iti da crinul alb) si aceasta bila de Lumina devine parte din tine.

Apoi il vizualizezi pe Arh. Mihail cum taie cu sabia lui de foc toate corzile tale, astfel incat sa fi eliberat de orice fel de blocaj, piedici, intarzieri din calea prosperitatii tale.

Apoi il vizualizezi pe Arh. Uriel cum iti da un spic de grau din aur si vizualizezi cum acel spic de grau se dizolva in energia ta.

La final multumesti celor 3 Arh.

Psalmul 3 conecteaza la energia lui Gabriel

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea;

Mulţi zic sufletului meu: “Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! ”

Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu.

Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui.

Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.

Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară.

Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit.

A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Psalmul 17 conecteaza la energia lui Mihail

Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu,

Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul,

Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu.

Lăudând voi chema pe Domnul şi de vrăjmaşii mei mă voi izbăvi.

Cuprinsu-m-au durerile morţii şi râurile fărădelegii m-au tulburat.

Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au laţurile morţii.

Şi când mă necăjeau am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am strigat.

Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu şi strigarea mea, înaintea Lui, va intra în urechile Lui.

şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul şi temeliile munţilor s-au tulburat şi s-au clătinat că S-a mâniat pe ele Dumnezeu

Întru mânia Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de la El.

Şi a plecat cerurile şi S-a coborât şi negură era sub picioarele Lui.

Şi S-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vântului.

Şi şi-a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzduhului.

De strălucirea feţei Lui norii au fugit, glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc.

Şi a tunat din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glasul Său.

Trimis-a săgeţi şi i-a risipit pe ei, şi fulgere a înmulţit şi i-a tulburat pe ei.

Şi s-au arătat izvoarele apelor şi s-au descoperit temeliile lumii,

De certarea Ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei Tale.

Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe.

Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine.

Întâmpinatu-m-au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea

Şi m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit.

Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti mie,

Că am păzit căile Domnului şi n-am fost necredincios Dumnezeului meu.

Că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea, şi îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine.

Şi voi fi fără prihană cu Dânsul, şi mă voi păzi de fărădelegea mea.

Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi.

Şi cu cel ales, ales vei fi; şi cu cel îndărătnic Te vei îndărătnici.

Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui, şi ochii mândrilor îi vei smeri.

Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu.

Căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită, şi cu Dumnezeul meu voi trece zidul.

Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc lămurite; scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El.

Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Şi cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru?

Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere, şi a pus fără prihană calea mea.

Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pune.

Cel ce întăreşti mâinile mele în vreme de război, şi ai pus arc de aramă în braţele mele.

Şi mi-ai dat mie scutul mântuirii mele şi dreapta Ta m-a sprijinit.

Şi certarea Ta m-a îndreptat până în sfârşit, şi certarea Ta însăşi mă va învăţa.

Lărgit-ai paşii mei sub mine, şi n-au slăbit picioarele mele.

Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dânşii şi nu mă voi întoarce până ce se vor sfârşi.

Îi voi zdrobi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea-vor sub picioarele mele.

Şi m-ai încins cu putere spre război şi ai împiedicat pe toţi cei ce se sculau împotriva mea.

Şi pe vrăjmaşii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit.

Strigat-au către Domnul, şi nu era cel ce mântuieşte; şi nu i-a auzit pe ei.

Şi-i voi sfărâma pe ei ca praful în faţa vântului, ca tina uliţelor îi voi zdrobi pe ei.

Izbăveşte-mă de răzvrătirile poporului; pusu-m-ai căpetenie neamurilor.

Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-a auzit.

Fiii străini m-au minţit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit şi au şchiopătat din cărările lor.

Viu este Domnul şi binecuvântat este Dumnezeul meu, şi să se înalţe Dumnezeul mântuirii mele.

Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda şi mi-ai supus popoarele; Izbăvitorul meu de vrăjmaşii ceâ furioşi,

De la cei ce se ridică împotriva mea, înalţă-mă, de omul nedrept izbăveşte-mă.

Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri, Doamne, şi numele Tău îl voi cânta.

Cel ce măreşti mântuirea împăratului Tău şi faci milă unsului Tău, lui David şi seminţiei lui până în veac.

Psalmul 20 conecteaza la energia lui  Uriel

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte.

După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el.

Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă.

Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului.

Mare este slava lui întru mântuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el.

Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul întru bucurie cu faţa Ta.

Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti.

Află-se mâna Ta peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine.

Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale;

Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul.

Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor.

Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea.

Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor.

Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Sursa: Risvan Vlad Rusu

4.5/5 - (11 votes)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul acestui site este protejat de drepturi de autor!